Bildningsbruket AB
 • Fortbildning för konstnärer!!!


  Boken som konstnärligt objekt
  Att erövra hantverkets språk i din egen konstnärliga praktik

  Är du intresserad av att ta med dig dina kunskaper inom hantverk/konst och utmana dig själv att tänka nytt?
  I denna kurs fördjupar vi oss i hantverket och dess språklighet i ett mer konstnärligt kontext. 

  Vi leker med bokformatet som mekaniskt objekt och reflekterar över på vilken roll
  våra händers kunnande och erfarenhet spelar i vårt arbete.
  Vi spårar metoder, material och drivkrafter som vi kan koppla till våra egna processer. 

  Vi bygger oss en kunskapsbank - ett slags referensbibliotek av tekniska bok- och pappersstrukturer
  som kommer att utgöra beståndsdelarna i vårt nya hantverksbaserade språk. Utifrån din egna
  konstnärliga praktik använder vi så våra nyvunna kunskaper när vi tar fram en unik dummy.

  Kursen är ett samarbete mellan Lessebo handpappersbruk och Langwe.

  Kursbeskrivning

  Kursen är uppdelad i två delar, varje kurs är fem dagar. Möjlighet finns att delta endast i kurs I.
  För att gå kurs II måste du ha gått kurs I. Under första tillfället tillverkar vi olika modeller
  som sammantaget som kommer att utgöra en bred teknisk och idémässig plattform.
  Vi för ett resonemang om hantverkets betydelse i en konstnärlig praktik.

  Vid andra tillfället lär oss använda vårt nya hantverksmässiga språk i en process. Utifrån den egna
  praktiken resonerar vi kring och försöker ringa ert egna uttryck och hur vi når dit
  med hjälp av olika tekniska lösningar och material.

  Tid finns mellan kurserna för eftertanke och individuellt experimenterande. Efter kursens slut har varje
  deltagare en egenhändigt gjord dummy som går att skala upp. Varje deltagare har också tagit del av de
  övrigas processer vilket mångfaldigar kunskapsområdet.

  Handledare är Monica Langwe som har sina rötter i Siljansbygdens hantverkstradition. Hon har flera års
  erfarenhet av att undervisa i bokhantverk på konsthögskolor, konstskolor, folkhögskolor och hos föreningar.

  Monica intresserar sig för bokbinderiet i ett konstnärligt kontext. Efter att ha undervisat i
  Kreativt bokbinderi/Artist´s Books en tid håller har hon nu utvecklat en kurs som ger deltagarna
  redskapen för att kunna använda sitt hantverk på ett mer innovativt sätt.

  Plats:  Lessebo handpappersbruk
  KURS I:  2023
  KURS II: 2023
  Antal deltagare:  max 12

  Kostnad per kurs: 10 200 kronor
  i priset ingår Monicas handledning, material, fem luncher, fika 2 ggr per dag, moms. 
  Förkunskaper: erfarenhet av att arbeta i konstnärliga processer

  Den som väljer att gå både kurs I och II får kurs II till halva priset, 5 100 kr inkl. moms

  Klicka här för anmälan/kontakt

  Vi samverkar med boendeanläggningar i närheten för den som vill ha tips på logi. 
 •  
 •